STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92331 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 481/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hutectra Còn hiệu lực
14/10/2021

92332 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 61-PL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
25/10/2021

92333 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181922 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
14/11/2021

92334 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 35/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
15/11/2021

92335 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 681 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật IME Đã thu hồi
17/11/2021