STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92336 Tủ bảo quản vắc xin không có chức năng trưng bày TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 179-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
18/03/2020

92337 Tủ bảo quản vaccine TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40421CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
12/07/2021

92338 Tủ bảo quản vaccine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2373A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

92339 Tủ bảo quản vaccine TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 11032022TBA Còn hiệu lực
11/03/2022

92340 Tủ bảo quản Vaccine chuyên dùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 435-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Hữu Còn hiệu lực
22/08/2019