STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92341 Ống cho ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1964/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
01/12/2020

92342 Ống cho ăn TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 07-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

92343 Ống cho ăn dành cho trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES LV002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Kỹ Thuật Y Tế La Vang Còn hiệu lực
02/07/2019

92344 Ống cho ăn qua đường mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2067/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
17/11/2021

92345 Ống cho ăn sơ sinh - Novofeed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021