STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92346 Ốc lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 96-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
02/01/2020

92347 Ốc Lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 651/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/07/2022

92348 Ốc lành thương (Mytis Attachment- Healing cap) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04300318 Công ty TNHH Phát triển nha khoa Nhật Việt Còn hiệu lực
03/09/2019

92349 Ốc lấy dấu TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2509/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
25/09/2019

92350 Ốc lấy dấu TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2509/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
28/09/2019