STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92371 Ống soi đường rò hậu môn TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 39/062022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
26/07/2022

92372 Ống soi, dây dẫn sáng cho hệ thống phẫu thuật nội soi và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 03/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2023

92373 Ống streck thủy tinh đựng mẫu máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VINCIBIO CV01/VIN Còn hiệu lực
16/01/2023

92374 Ống tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210233 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/04/2021

92375 Ống tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính HPV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210230 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/04/2021