STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92376 Ống nội khí quản lò xo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
11/11/2019

92377 Ống nội khí quản lò xo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-086REV04/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
27/10/2021

92378 Ống nội khí quản lò xo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-009/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/01/2022

92379 Ống nội khí quản lò xo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0015-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

92380 Ống nội khí quản lò xo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 230002788/PCBB-HN Đã thu hồi
28/10/2023