STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92541 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 401/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

92542 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma (Low temperature plasma sterilizers) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1453/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
27/04/2022

92543 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma (Low temperature plasma sterilizers) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1453/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

92544 Nồi Hấp Tiệt Trùng Nhiệt Độ Thấp 1 Cửa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2994A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2023

92545 Nồi Hấp Tiệt Trùng Nhiệt Độ Thấp 2 Cửa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2994A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2023