STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92546 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma (Low temperature plasma sterilizers) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1453/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
27/04/2022

92547 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma (Low temperature plasma sterilizers) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1453/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

92548 Nồi Hấp Tiệt Trùng Nhiệt Độ Thấp 1 Cửa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2994A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2023

92549 Nồi Hấp Tiệt Trùng Nhiệt Độ Thấp 2 Cửa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2994A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2023

92550 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 06/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022