STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92551 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2003/2024PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2024

92552 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018099/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/12/2019

92553 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 943- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần y tế MDS Còn hiệu lực
12/01/2021

92554 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng Formaldehyde TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 130/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH VCN Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2020

92555 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng Formaldehyde TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1048/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dương Gia Còn hiệu lực
17/11/2021