STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92566 Nước muối sinh lý Natri clorid 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LINK PHARMA 01/2022/PLA Còn hiệu lực
24/08/2022

92567 NƯỚC MUỐI SINH LÝ NATRICLORID TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 16.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Còn hiệu lực
04/12/2019

92568 Nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2742 PL Công ty Cổ Phần Trịnh Gia Việt Nam Còn hiệu lực
23/12/2019

92569 Nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200230 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 120 ARMEPHACO Còn hiệu lực
23/04/2020

92570 Nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT 0122.1/VBCKPLTTBYT-TP Còn hiệu lực
31/01/2024