STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92571 Nước muối sinh lý Physiodose TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021349A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI Còn hiệu lực
07/09/2021

92572 Nước muối sinh lý SEKON TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 810/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH Còn hiệu lực
23/07/2020

92573 Nước muối sinh lý TP SALT 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1603/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH Còn hiệu lực
12/11/2020

92574 Nước muối sinh lý Victory NaCl 0.9% TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 588.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TUỆ TÂM Còn hiệu lực
26/11/2021

92575 Nước muối sinh lý Vinphaco TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4052 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Còn hiệu lực
23/11/2021