STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92581 NƯỚC MUỐI SÚC MIỆNG ION MUỐI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC PL1110/11102023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/10/2023

92582 Nước muối súc miệng smart A TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ 01/2023/KHCN-PL Còn hiệu lực
17/06/2023

92583 Nước muối súc miệng smart A + TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ 03/2023/KHCN-PL Còn hiệu lực
12/12/2023

92584 Nước muối ưu trương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 170003222/HSCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/04/2022

92585 Nước muối ưu trương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHOENIX PHARMA 01/2023/PL-PHOENIX Còn hiệu lực
27/02/2023