STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92586 Nước muối ưu trương 1,5% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021593A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Còn hiệu lực
23/11/2021

92587 NƯỚC MUỐI VỆ SINH MŨI HỌNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 451/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/07/2021

92588 Nước muối đa năng Natri clorid 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ Còn hiệu lực
08/10/2021

92589 Nước muối đa năng Natri clorid 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ; Còn hiệu lực
20/10/2021

92590 NƯỚC MUỐI ĐIỆN HÓA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HT PHARMA 01:2024/ PL- HT PHARMA Còn hiệu lực
20/04/2024