STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92591 Nước muối điện hoá HomoSAN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HOMO SAPIENS 01/2023/TBYT Còn hiệu lực
02/02/2024

92592 Nước muối điện phân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ 01/2022/KHCN-PL Còn hiệu lực
20/04/2022

92593 Nước muối điện phân TTBYT Loại A HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ HUYỀN THƯƠNG 01/2022/HTHT-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

92594 Nước ngâm kính áp tròng Niceeyes 150 ml TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 012-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TMDV Mắt Xinh Còn hiệu lực
12/07/2019

92595 Nước ngậm RANGMIENG Nhất Nhất TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-1S PL-TTDV Công ty HH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021