STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92601 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 008PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

92602 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB BMB/PL-04 Còn hiệu lực
03/09/2023

92603 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 012PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
16/10/2023

92604 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0310/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
01/11/2023

92605 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0410/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
07/11/2023