STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92606 Ngáng miệng nội soi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
16/12/2019

92607 Ngáng miệng nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020.01/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
31/12/2020

92608 Ngáng miệng sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00011-CBPL-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
01/08/2020

92609 Ngáng miệng sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00011-CBPL-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
01/08/2020

92610 Ngàng miệng, Chổi rửa kênh sinh thiết, Chổi rửa ống nội soi, Van sinh thiết TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH 09/2023/PLTTBYT-NMMED Còn hiệu lực
16/10/2023