STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92611 Nhiệt kế hồng ngoại AiQURA TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 371.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
20/08/2021

92612 Nhiệt kế hồng ngoại Berrcom TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3616 PL-TTDV CÔNG TY TNHH AN KHANG MEDICAL Còn hiệu lực
17/02/2021

92613 Nhiệt kế hồng ngoại Bioland TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3414 PL-TTDV CÔNG TY TNHH AN KHANG MEDICAL Còn hiệu lực
14/09/2020

92614 Nhiệt kế hồng ngoại Bremed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 31/MED0920 CÔNG TY TNHH HESTIA CARE Còn hiệu lực
08/10/2020

92615 Nhiệt kế hồng ngoại Jumper TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 417/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
08/06/2020