STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92616 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211010-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Việt Châu Còn hiệu lực
06/01/2022

92617 Nhiệt kế hồng ngoại không cần tiếp xúc Nuvita TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 341/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAKURA Còn hiệu lực
19/05/2020

92618 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200322 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AEC Còn hiệu lực
27/05/2020

92619 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 344-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư công nghệ sản xuất Tiên Phong Còn hiệu lực
02/11/2021

92620 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 16/20000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
19/11/2021