STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92621 Ngõ ra khí y tế (khí Oxy, hút, Air, N2O, CO2, AGSS) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020676/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Còn hiệu lực
11/08/2021

92622 Ngõ ra khí y tế (O2, Vac, Air 4, Air 800, N2O, CO2, AGSS) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC CBPL/05-2/2023/CV-EMECC Còn hiệu lực
30/05/2023

92623 Ngõ ra khí y tế (Oxy, Air) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT Còn hiệu lực
19/10/2021

92624 Ngõ ra khí y tế Oxy, Vac, Air Chuẩn Ohmeda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC 190424/PL-EMECC Còn hiệu lực
24/04/2024

92625 Ngõ ra khí y tế và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 82/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Còn hiệu lực
06/02/2020