STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92626 Nhiệt kế hồng ngoại và phụ kiện bao gồm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 299/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ JAPANKA Còn hiệu lực
21/05/2020

92627 Nhiệt kế hồng ngoại và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2405/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

92628 Nhiệt kế hồng ngoại y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TSV VIỆT NAM 01/2023/PL- TSV Còn hiệu lực
28/02/2023

92629 Nhiệt kế hồng ngoại y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI GOLDEN STAR 01/PL/2023/GOLDEN STAR Còn hiệu lực
24/07/2023

92630 NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI ĐA CHỨC NĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0476/2022/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/11/2022