STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92631 Nhiết kế hồng ngoại đo nhiệt độ qua trán không tiếp xúc. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 272/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TANACARE Còn hiệu lực
25/03/2020

92632 Nhiết kế hồng ngoại đo nhiệt độ qua trán không tiếp xúc. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 421/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TANACARE Còn hiệu lực
20/06/2020

92633 Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-039/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/05/2020

92634 Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200304 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần tiêu chuẩn G7 Còn hiệu lực
03/08/2020

92635 Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-039REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
28/10/2021