STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92636 Nhiệt kế hồng ngoại đo tai và đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU 01BPL/VIETCHAU Còn hiệu lực
16/03/2023

92637 Nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0192021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
21/01/2021

92638 Nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0192021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
21/01/2021

92639 Nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 150/PLBCD/ 200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TM THIẾT BỊ Y TẾ BẢO NGỌC Còn hiệu lực
23/09/2021

92640 Nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 176/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Chu Thị Thúy Còn hiệu lực
06/12/2021