STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92646 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00269/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
02/10/2021

92647 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH THÀNH 2022/01 PL-MT Còn hiệu lực
26/04/2022

92648 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2096/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

92649 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán và đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU 202302/BPL-VIETCHAU Còn hiệu lực
04/10/2023

92650 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán và đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG TRƯỜNG MINH 022024/TM Còn hiệu lực
12/06/2024