STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92671 Nhiệt kế y học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 056-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
19/08/2019

92672 Nhiệt kế y học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 126-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
19/08/2019

92673 Nhiệt kế y học Famed TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A 14062022/BPL-HHA Còn hiệu lực
14/06/2022

92674 Nhiệt kế y khoa CRW-23 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 1506.2023/PLHMP Còn hiệu lực
11/01/2024

92675 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210674-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Còn hiệu lực
19/08/2021