STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92676 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 12/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

92677 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92678 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL36/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
24/06/2019

92679 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54BPL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
25/06/2019

92680 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019