STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92691 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 023-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

92692 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 117-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam/ DKSH Vietnam Co.Ltd Còn hiệu lực
14/02/2020

92693 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 121/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
19/02/2020

92694 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/206 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN Còn hiệu lực
17/03/2020

92695 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191537 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
27/03/2020