STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94716 Ống nội khí quản lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2020

94717 Ống nội khí quản lò xo có bóng dùng 1 lần (từ số 3.0 đến 10.0) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 831PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH. Còn hiệu lực
27/08/2020

94718 Ống nội khí quản lò xo cỡ từ 4.5 đến 8.5 Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021

94719 Ống nội khí quản lò xo Easyseal Reny có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0002.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

94720 Ống nội khí quản lò xo EasySeal Reny có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 002.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022