STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94811 Ống thông chuẩn đoán mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 08122022/CLEARCATH/KQPL-HHP Còn hiệu lực
12/12/2022

94812 Ống thông chuẩn đoán mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 02/12122022/KQPL-HHP Còn hiệu lực
12/12/2022

94813 Ống thông chuẩn đoán mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 02/14122022/KQPL-HHP Còn hiệu lực
14/12/2022

94814 Ống thông chụp ảnh mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0060/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/10/2020

94815 Ống thông chụp cắt lớp quang học lòng mạch máu TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/Dragonflyopstar_v1.0 Còn hiệu lực
06/01/2023