STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94841 Ống thông chụp mạch có bóng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-127/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

94842 Ống thông chụp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 074.22/PL-TVME Còn hiệu lực
09/01/2023

94843 Ống thông chụp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0060/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
29/09/2022

94844 Ống thông chụp động mạch vành và buồng tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2023/BM-PL Còn hiệu lực
01/08/2023

94845 Ống thông chuyển phôi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211016-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH IVFTECH Còn hiệu lực
06/01/2022