STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94851 Ống thông có bóng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/07/2020

94852 Óng thông CPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
11/10/2021

94853 Ống thông dạ dày TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 77/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
09/06/2019

94854 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 30/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
12/11/2019

94855 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191352 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/12/2019