STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94856 Xịt mũi thảo mộc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 797/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ TAKO Còn hiệu lực
01/12/2021

94857 XỊT MŨI THIÊN NAM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 873/21/170000116/PCBPL-BYT.. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
27/11/2021

94858 Xịt mũi Thiên Nam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2260A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN NAM LOYAL Còn hiệu lực
16/12/2021

94859 XỊT MŨI THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANPHACO 01/2023/BPL-ANPHACO Còn hiệu lực
22/02/2023

94860 Xịt Mũi Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 07/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
03/08/2022