STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94866 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 06.1/2022-MEGA Còn hiệu lực
16/03/2022

94867 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-03 Đã thu hồi
18/07/2022

94868 ỐNG THÔNG DẠ DÀY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 0001/PL/HUYHOANG Còn hiệu lực
03/08/2022

94869 ỐNG THÔNG DẠ DÀY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 0002/PL/HUYHOANG Còn hiệu lực
04/08/2022

94870 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022