STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94876 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 01-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

94877 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 14-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

94878 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NALIFE VIỆT NAM 1812/2023/PL3-NL Còn hiệu lực
28/12/2023

94879 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 26.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
23/01/2024

94880 Ống thông dạ dày (Sengstaken tube) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 019 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
17/02/2020