STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94921 Thuốc thử ly giải LH-5 dùng cho máy huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

94922 Thuốc thử ly giải trong pha loãng hemoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0006 Còn hiệu lực
06/04/2022

94923 Thuốc thử ly giải trong pha loãng hemoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0033 Còn hiệu lực
31/08/2022

94924 Thuốc thử ly giải xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 259 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
07/04/2021

94925 Thuốc thử ly huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2257/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022