STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94926 Thuốc thử mô học/ tế bào học TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 825 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghệ Lifelabs Còn hiệu lực
21/06/2020

94927 Thuốc thử Mô học/ Tế bào học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 26-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH bioMérieux Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2021

94928 Thuốc thử Mô học/ Tế bào học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 23 -PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2021

94929 Thuốc thử Mô học/ Tế bào học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 29-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
29/06/2021

94930 Thuốc thử mô học/ tế bào học TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181902 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
14/10/2021