STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94931 Thuốc thử mô học/tế bào học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1723PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

94932 Thuốc thử mô học/tế bào học Dako Glycergel Mounting Medium TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 885PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

94933 Thuốc thử mô học/tế bào học dung dịch đệm Dako Bluing TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 824PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

94934 Thuốc thử mô học/tế bào học Hematoxylin TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 825PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

94935 Thuốc thử nhuộm huỳnh quang A (DD-5) dùng cho máy huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022