STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94946 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 10.22GM/HVL/170000105/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/02/2023

94947 Ống thông hỗ trợ chẩn đoán ung thư gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05060817 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
06/08/2019

94948 Ống thông hỗ trợ chẩn đoán ung thư tá tràng, dạ dày, đường mật, gan, tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03060817 Công ty TNHH MTV CVS Medical Đã thu hồi
06/08/2019

94949 Ống thông hỗ trợ chẩn đoán ung thư tá tràng, dạ dày, đường mật, gan, tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03060817-1 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
06/08/2019

94950 Ống thông hỗ trợ dùng trong thủ thuật dẫn lưu đường mật, bể thận và áp xe có đầu tip xoay chiều TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 389-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
20/12/2021