STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94961 Thuốc thử sử dụng cho máy đo HbA1c TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 267 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ ITMED VINA Còn hiệu lực
22/11/2019

94962 Thuốc thử tách chiết axit nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH TL-003-0623 Còn hiệu lực
02/06/2023

94963 Thuốc thử tách chiết DNA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-033/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

94964 Thuốc thử tăng khả năng bắt cặp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Hologic-007-090822 Còn hiệu lực
10/08/2022

94965 Thuốc thử Thrombin xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-171/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022