STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94976 Vật liệu kiểm soát dùng trong xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 020/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

94977 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của DNA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1879/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

94978 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của mRNA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1979/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

94979 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của mRNA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2555/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

94980 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính 7 thông số bộ nhiễm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-075/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022