STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94981 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatinine niệu và Microalbumin niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-043/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/03/2022

94982 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 55/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/06/2021

94983 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-050-B Đã thu hồi
29/07/2022

94984 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-075-B Còn hiệu lực
12/08/2022

94985 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 162022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022