STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95001 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cholesterol, HDL-C, LDL-C, NEFA, Triglycerid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 11/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
21/03/2023

95002 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng citrat, fructose, kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 147/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

95003 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK Total, CK-MB (Mass), CK-MB, CK-NAC, Myoglobin, Troponin T, CK-MB (Activity), Homocysteine, Troponin I, Hs Troponin T. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 092022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

95004 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK và CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 296/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/09/2021

95005 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK và CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 170/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022