STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95016 Vật liệu kiểm soát mức 1, mức 2, mức 3 xét nghiệm định lượng Anti-Mullerian Hormone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-044/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

95017 Vật liệu kiểm soát mức 2 cho các xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 02-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
24/02/2023

95018 Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 43 thông số miễn dịch và sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95019 Vật liệu kiểm soát mức bình thường/bất thường xét nghiệm máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-30-14/2023/PL Còn hiệu lực
03/04/2023

95020 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng 10 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023