STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95026 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CYSTATIN C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 172022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

95027 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 196/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

95028 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-003REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
22/11/2021

95029 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-059/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

95030 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-Dimer mức cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-150/2022/PL Còn hiệu lực
27/10/2022