STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95051 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng TnI, BNP, MYO, CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95052 Vật liệu kiểm soát mức thấp, mức trung bình, mức cao xét nghiệm định lượng 19 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-099/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

95053 Vật liệu kiểm soát mức thấp, mức trung bình, mức cao xét nghiệm định lượng 19 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-018/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

95054 Vật liệu kiểm soát quy trình xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 08/2022/TL-PL Còn hiệu lực
22/03/2022

95055 Vật liệu kiểm soát thông số xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 434/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022