STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95051 Ống thông dẫn lưu tràn khí màng phổi TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 115-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
27/04/2021

95052 Ống thông dẫn lưu đa chức năng, thân dài TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 375-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
10/11/2020

95053 Ống thông dẫn lưu đường mật Advanix TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 30.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
06/12/2019

95054 Ống thông dẫn lưu đường mật chữ T chất liệu cao su các cỡ sử dụng 1 lần. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

95055 Ống thông dẫn lưu đường mật có lỗ bên, ái nước TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 389-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
20/12/2021