STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95056 Tarjeta Bio-Type Neonatal TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-AB-001 Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
26/06/2019

95057 Tất (vớ) dùng cho người dãn tĩnh mạch Altiform TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 46/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
05/12/2022

95058 Tất (vớ) dùng cho người giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 423/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

95059 Tất (vớ) dùng cho người giãn tĩnh mạch Altipress TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 45/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
05/12/2022

95060 Tất (vớ) dùng cho người giãn tĩnh mạch Altiven TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 47/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
05/12/2022