STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95066 Vật liệu ổn định mô (GC Tissue Conditioner) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021

95067 Vật liệu phủ chứa floride bảo vệ bề mặt men răng và ngà răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-038-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/09/2021

95068 Vật liệu phục hình ( Composite ) ,Vật liệu trám răng ( Bond ), Vật liệu găn phục hình nha khoa ( xi măng nha khoa ), vật liệu sửa chữa hamg tháo lắp. TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 243 PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Nha Khoa Nguyễn Duy Còn hiệu lực
13/11/2020

95069 Vật liệu phục hình cấy ghép răng giả và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 014-2021/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

95070 Vật liệu phục hình dùng trong cấy ghép nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1680/170000074/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội Còn hiệu lực
21/07/2019