STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95066 Ống thông gây tê ngoài màng cứng vùng đốt thắt lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/11/2020

95067 Ống thông giãn bóng đường hô hấp CRE Pulmonary Balloon Dilatation Catheter TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0227PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Boston Scientific Việt Nam Còn hiệu lực
29/06/2020

95068 Ống thông giãn nở mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2019/03.30-HN/1-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
28/06/2019

95069 Ống thông giãn nở mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2019/03.30-HN/2-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
28/06/2019

95070 Ống thông giãn nở mạch vành; Ống thông hút huyết khối; Ống thông vi mô mạch vành; Ống thông dẫn thuốc cản quang dùng trong chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 11.29/2021-170000117/PCBPLL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
24/12/2021