STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95071 Ống thông kèm bình dẫn lưu phổi các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

95072 Ống thông kèm bóng chụp xoang tĩnh mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0247/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
29/07/2022

95073 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành (PTCA) TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 0304/NAMHA Còn hiệu lực
03/04/2024

95074 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành (PTCA) TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 030402/NAMHA Còn hiệu lực
03/04/2024

95075 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành (PTCA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 65/KQPL-AMV Còn hiệu lực
04/04/2024