STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95071 Vật liệu răng nhân tạo cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181600 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DIO VINA Còn hiệu lực
12/03/2021

95072 Vật liệu răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191329 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

95073 Vật liệu răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-038-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
15/09/2021

95074 Vật liệu SDF nha khoa ngừa sâu răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 859/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
28/07/2020

95075 Vật liệu silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 451-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
13/09/2019