STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95076 Ống nội khí quản không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

95077 Ống nội khí quản không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2024/01/06 Còn hiệu lực
19/01/2024

95078 Ống nội khí quản không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 111/1900000002/PCBPL-B Còn hiệu lực
16/05/2024

95079 Ống nội khí quản không bóng chèn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 73421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/09/2021

95080 Ống nội khí quản không bóng chèn - Endotracheal Tube Plain TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023