STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95086 Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240611-01.SM/BPL Còn hiệu lực
11/06/2024

95087 Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu và phân tách máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 50/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2022

95088 Ống lấy máu chân không chứa K3EDTA và Aprotinin TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240612-07.SM/BPL Còn hiệu lực
12/06/2024

95089 Ống lấy máu chân không Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02:2022/KQPL-LABONE Đã thu hồi
14/11/2022

95090 Ống lấy máu chân không Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 03:2022/KQPL-LABONE Còn hiệu lực
16/11/2022