STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95111 Ống thông hình chữ “J” dùng cho bơm tiêm áp lực một lần. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 41 /170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Đã thu hồi
24/09/2020

95112 Ống thông hồ lệ mũi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-2307 Còn hiệu lực
20/07/2023

95113 Ống thông hỗ trợ TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 10/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

95114 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 45/170000124/PCBPL-BYT Đã thu hồi
13/04/2022

95115 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 45/170000124/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/08/2022